אורחי כבוד

ד"ר מאיר וויזל

ד"ר מאיר וויזל

פסנתרן, מנצח ומוזיקולוג.