סיווג לקטגוריות (נומינציה)

·  ווקאל קלאסי  סולו
מוסיקה אינסטרומנטלית:   
·  פסנתר (סולו)
·  כלי מיתר (סולו)
·  כלי נשיפה וכלי הקשה, (סולו) 
·  הרכבים: מ-שניים ועד חמישה משתתפים בהרכב 
·  קומפוזיציה
·  מוזיקת ג'אז

לתשומת לבכם:  ממוצע גילאי המתחרים בהרכבים יקבע את קבוצת גיל ההרכב. 
 

המשתתפים ימוינו לפי הגיל ל-5 קבוצות:

1. ראשונה היא גילאי  8 - 6    כולל
2. שנייה היא גילאי     8-11    כולל
3. שלישית  היא גילאי 12-15  כולל
4. רביעית היא גילאי   16-20  כולל
5. חמישית היא גילאי  21-36  כולל

סוגי הרכבים: 

1. דואט
2. טריו, קוורטט, קווינטט.  
3. הרכבים: מ- שישה ועד עשר משתתפים בהרכב
4. הרכבים: מ- אחת עשרה ועד חמש עשרה משתתפים בהרכב
5. הרכבים: מ-שש-עשרה עד  עשרים משתתפים בהרכב


במידה והמתחרה חורג  מהזמן המוקצב , חבר השופטים רשאי להפסיק את הופעתו.
 
גיל המתחרה מוגדר ליום תחילת הפסטיבל-תחרות. המנהל האמנותי והאדמיניסטרטיבי של פסטיבל-התחרות, או המארגנים או ראש חבר השופטים רשאים לבדוק את גיל המתחרים לפי מסמכיהם. הם רשאים גם לשנות את סוג ההרכב בהתאם לשיקול דעתם.