רישום

כדי להירשם כמועמד לפסטיבל-תחרות "מוסיקת העולם" עליכם לבצע את הפעולות הבאות:
 
  1. למלא טופס בקשה של המשתתף/הרכב (להלן שאלון למשתתף בדף זה)
  2. להציג צילום של ביטוח רפואי במזכירות התחרות מיד עם ההגעה לישראל בעת קבלה. 
 
חשוב: הרישום יתבצע רק לאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל  עד  15.03.2018 ועד השעה 24:00.
 
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בפסטיבל-תחרות נושא הצד השולח או המתחרה בעצמו.
 

דמי הרשמה

דמי רישום:  סולו    
 
גילאי 6-11    -  100$
גילאי 12-15   -  130$
גילאי 16-36   -  150$  
 
 הרכבים:
 
דואט    170$
טריו, קוורטט, קווינטט     200$

למשתתפי תחרות הפסטיבל ממדינות אחרות
דמי ההרשמה אינם כוללים דמי משלוח בדואר ועמלת הבנק בגובה $15. 
 

העברה בנקאית      

1. פרטי בנק להעברות בארץ
 
בנק - 10
סניף - 680
מס' חשבון - 14550082
חשבון על שם – א.ר.ע.ל (ע''ר)

2. פרטי בנק להעברות מחו''ל
 
חשבון על שם – א.ר.ע.ל (ע''ר)
בנק לאומי -  10
סניף מודיעין  -  680  
חשבון מספר  -  14550082  
 
בהעברה בנקאית נא לציין את שם המשתתף ואת שמה של התחרות "מוסיקת העולם"
 

שאלון למשתתף