ביקורות

 

 על הפסטיבל-תחרות הבינלאומי השלישי "מוסיקת העולם2020

https://docs.google.com/document/d/14wBy-Le5qNtJ2VhXOwDlPxbTvTxlDtk9/edit 


 על הפסטיבל-תחרות הבינלאומי הרביעי "מוסיקת העולם2021

https://docs.google.com/document/d/1rp33GQD8i94CRmzCrQIHenLV_Vi1OOEr/edit?usp=sharing&ouid=102685289216652452448&rtpof=true&sd=true

 על הפסטיבל-תחרות הבינלאומי הרביעי "מוסיקת העולם2023

https://docs.google.com/document/d/1rqvS5lD6QhW2esspU9LKTyXgxR1cn-Y5C9Tf0WkBoa0/edit