ביקורות

 על הפסטיבל-תחרות הבינלאומי הראשון "מוסיקת העולם2018   

https://docs.google.com/document/d/1Z_l5nJkMY1SmLiK0xs90lBW9DL4jLwx6EE3xVpodBek/edit?usp=sharing

 על הפסטיבל-תחרות הבינלאומי השני  "מוסיקת העולם2019   

https://docs.google.com/document/d/1YC5svPqc9T1rzbs_PLxFTqK5rojKYWRGUzcjw3lEqx0/edit?usp=sharing

 על הפסטיבל-תחרות הבינלאומי השלישי "מוסיקת העולם2020

https://docs.google.com/document/d/14wBy-Le5qNtJ2VhXOwDlPxbTvTxlDtk9/edit 


 על הפסטיבל-תחרות הבינלאומי הרביעי "מוסיקת העולם2021

https://docs.google.com/document/d/1rp33GQD8i94CRmzCrQIHenLV_Vi1OOEr/edit?usp=sharing&ouid=102685289216652452448&rtpof=true&sd=true