כללי השתתפות

כללים והתנהלות של הפסטיבל-תחרות

לכל מתחרה/הרכב תחנתן אפשרות להופיע רק פעם אחת בלבד באודישן פומבי בפני קהל וחבר השופטים.
סדר ההופעות ייקבע על ידי המארגנים.
על המשתתפים להודיע על שינויים או לחילופין ביטולים לא יאוחר מחודש לפני תחילת הפסטיבל-תחרות.
משתתפים (חוץ מאזרחי ישראל) חייבים לארגן לעצמם פוליסת ביטוח רפואי לכל זמן השהייה בארץ.
 

תנאיי קבלה של המתחרים

גיל המועמדים הוא מ-6 עד 36. על המתחרים לבצע 1-2 יצירות כאשר שתי יצירות חייבות להיות מובדלות בסגנונות שונים.  המארגנים ממליצים לבחור יצירה אחת שהולחנה על ידי מלחין בן ארצו של המתחרה או של ההרכב. 
בנומינציה קומפוזיציה ישלח החומר של היצירה בדואר אלקטרוני של התחרות, בקובץ או קבצים אודיו או וידאו (1-2) ,
בפורמט MP3 או MP4 , ותדפיס התווים ישלח בקובץ PDF. 

משך ההופעה (אודישן)

 גילאי 6-11 סולנים /הרכבים יבצעו את יצירותיהם לא יותר מ 10 דקות
גילאי 12-15 סולנים והרכבים יבצעו את יצירותיהם לא יותר מ 15 דקות
גילאי 16-36 סולנים והרכבים יבצעו את יצירותיהם לא יותר מ 20 דקות