קומפוזיציה

9-11 years inclusive

2 place

Krishna Sarang Srivathsa, India, Bangalore
 

 

16-20 years inclusive

1 place 

Ron Morgunov, Israel, Ashdod
 

 

21-36 years inclusive

3 place

David Bouryi, Belarus, Minsk